Thử việc designer

Phần 1:  Hãy gửi 1 số sản phẩm bạn từng làm tới forexprocenter@gmail.com

Phần 2: Hãy thiết kế thử 1 banner với 1 trong các tỉ lệ sau. tĩnh hoặc động.

1- 1600×900 ( khuyến nghị ) – dùng cho QC FB

2- 728  90 ( khuyên nghị 2) – dùng cho QC GG

3- 160 600

4- 300 600 ( khuyên nghị 3) – dùng cho QC GG

5- 120 600

6- 336 280

7- 300 250

8- 250 250

9- 200  200

10- 468 60

11- 320 100

12- 320 50

Banner đưa đến link nội dung: https://forexprocenter.com/tin-tuc/mo-tai-khoan-weltrade-nhanh.html

Hình ảnh banner thê  hiện :

1 – khách hàng lựa chọn và hài lòng sản phẩm weltrade

2 – logo và thương hiệu WELTRADE

Text banner thể hiện

1 Spread tốt nhất

2 Nộp rút 30 giây

3 Thương hiệu phụ trợ: Forex Pro Center ( trang forexprocenter.com )

4 Nút bấm ” Hỗ trợ nhanh ” , ” Quick Support ” … vân vân

5 Các yêu tố khác theo ý tưởng của designer

Ví dụ cho các nguồn và ví dụ về banner:  https://drive.google.com/

Freelancer vui lòng gửi kèm báo giá. Khuyến nghị báo giá / số giờ làm việc hoặc / sản phẩm

Có thể bạn quan tâm

CryptoExpoAsia, Vietnam 2

CryptoExpoAsia Vietnam

SUPPORT CENTER

Fast Support

Support