Thử việc designer

Phần 1:  Hãy gửi 1 số sản phẩm bạn từng làm tới forexprocenter@gmail.com

Phần 2: Hãy thiết kế thử 1 banner với 1 trong các tỉ lệ sau. tĩnh hoặc động.

1- 1600×900 ( khuyến nghị ) – dùng cho QC FB

2- 728  90 ( khuyên nghị 2) – dùng cho QC GG

3- 160 600

4- 300 600 ( khuyên nghị 3) – dùng cho QC GG

5- 120 600

6- 336 280

7- 300 250

8- 250 250

9- 200  200

10- 468 60

11- 320 100

12- 320 50

Banner đưa đến link nội dung: https://forexprocenter.com/tin-tuc/mo-tai-khoan-weltrade-nhanh.html

Hình ảnh banner thê  hiện :

1 – khách hàng lựa chọn và hài lòng sản phẩm weltrade

2 – logo và thương hiệu WELTRADE

Text banner thể hiện

1 Spread tốt nhất

2 Nộp rút 30 giây

3 Thương hiệu phụ trợ: Forex Pro Center ( trang forexprocenter.com )

4 Nút bấm ” Hỗ trợ nhanh ” , ” Quick Support ” … vân vân

5 Các yêu tố khác theo ý tưởng của designer

Ví dụ cho các nguồn và ví dụ về banner:  https://drive.google.com/

Freelancer vui lòng gửi kèm báo giá. Khuyến nghị báo giá / số giờ làm việc hoặc / sản phẩm

Có thể bạn quan tâm

Trader hãy xem kho tiền khổng lồ RIKVIP bị bắt cũng giống như đầu tư x10 rồi cháy thôi mà

WELTRADE CRYPTO KHUYẾN MẠI NHIỀU IPHONE X

Lại thêm bao nhiêu người sập bẫy tiền ảo đa cấp VNCOINS lừa đảo

CÁCH MẠNG 4.0 BLOCKCHAIN HÀI HƯỚC

WELTRADE.ZULUTRADE.COM