Order Forexprocenter Products

1 năm trước
Thông Tin Forex
Order Forexprocenter Products

Order Forexprocenter Products 

Rê chuột lên banner 5s để xem thông tin ( không click ) / put mouse over picture 5s to see info ( don’t click )

  *Chọn sản phẩm / Products Codes:

  *Đặt thời gian / Put Time ( Quantity):

   


  Explain / Chú thích :

  1 – Để biết thông tin về banner bạn hãy đặt chuột lên hình ảnh. Sau 5s, thông tin sẽ hiện lên theo cú pháp ‘ F16_side1 |400 |available  ‘ . Phần 1 là mã code banner  bao gồm đánh số thứ tự và mô tả vị trí ; phần 2 là giá bán lẻ cho 30 ngày ; phần 3 nếu  available  thì bạn có thể đặt hàng.

  [EN] To see more banner info ; please put mouse over picture 5s ( not click ) ; info will show you in the following form : ‘ F16_side1 |400 |available  ‘ ; 1st part is banner code ; 2nd part is retail price 30 days ; you can order if 3rd part is ‘available’ .

  2 – Nếu sản phẩm hoặc thời gian bạn muốn không có trong phần lựa chọn hãy điền bên dưới ở phần mã sản phẩm ( thời gian ) . VD : F18_side3 (12 months) ; F5_main2 (6m)

  [EN] If there are not products or time period , you can type in the box below. Example : F18_side3 (12 months) ; F5_main2 (6m)

  3 – Sau khi nhận được đơn hàng, chúng tôi sẽ liên hệ trao đổi chi tiết hơn.

  [EN] After receiving your order, we will contact you to discuss more details.

  GIỚI THIỆU

  Forexprocenter.com là một hệ thống mở, tổng hợp thông tin kinh tế, đầu tư, tài chính, kinh doanh. Truy cập, sử dụng website này bạn phải chấp nhận Quy định, tự chịu trách nhiệm khi sử dụng thông tin. 
  HCM : 268 Lý Thường Kiệt, Q10
  HN : 17 Tạ Quang Bửu
  Chính sách bảo mật

  DMCA.com Protection Status