Lịch sử hoạt động của Think Markets Forex

Lịch sử hoạt động của Think Markets Forex

TF Global Markets (UK) Limited được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính, FRN 629628. Địa chỉ đã đăng ký: Tầng 4 Số 30, đường City, London EC1Y 2AY. Số hiệu công ty: 09042646.

TF Global Markets (Aust) Pty Ltd là chủ sở hữu của Giấy phép Dịch vụ Tài chính Australia số 424700. Địa chỉ đã đăng ký: Tầng 12, Số 636, Đường St. Kilda, Melbourne, VIC, Australia 3004. ABN: 69158361561.

Think Capital Limited được đăng ký tại Bermuda, Số hiệu công ty: 51879. Địa chỉ đã đăng ký: Clarendon House, số 2, Đường Church, Hamilton HM 11, Bermuda.

TFG (Payments) Limited được đăng ký tại Vương quốc Anh, Số hiệu công ty 10537331. Địa chỉ đã đăng ký: Tầng 4 Số 30, đường City, London EC1Y 2AY.

Lịch sử hoạt động của Think Markets Forex

 • 2010

  ThinkMarkets được thành lập

 • 2015

  Chúng tôi được cơ quan FCA tại Anh cấp phép

 • 2018

  Chúng tôi cung cấp Bảo hiệm trị giá 1 Triệu GBP cho các nhà giao dịch ở Châu Âu

 • 2019

  Mở rộng gói Bảo hiểm trị giá 1 Triệu USD

 • 2012

  Chúng tôi nhận được giấy phép của cơ quan ASIC thuộc Australia

 • 2017

  Mua lại ứng dụng Trade Interceptor dành cho di động đã được trao thưởng

 • 2019

  Chúng tôi được cơ quan FSCA của Nam Phi cấp phép

Có thể bạn quan tâm

Bài 5 Toàn bộ quy trình luyện tập Trade, bắt đầu từ người mới hoàn toàn

Giới thiệu FT Markets

Lệnh Dừng Lỗ ( SL – Stop Loss ) Có Thực Sự Cần Thiết Khi Giao Dịch?

Độ Biến Động Và Ảnh Hưởng Của Nó Trong Giao Dịch

Các Yếu Tố Tạo Nên Một Nhà Giao Dịch Thành Công