Bài 6: Bẻ gãy trendline

Thường đa số Trader theo trường phái diễn biến giá ít dùng trendline. Dường như để giữ mọi thứ đơn giản, họ đã quên 1 trong những mức giá quan trọng khác trên …

1 44 45 46 47 48 52