Tuyển dụng trader cho quỹ đầu tư Share Fund

Quỹ đầu tư Share Fund tuyển dụng Trader

Trader tại quỹ Share Fund sẽ quản lý tài khoản 10.000 USD. Trader nhận quỹ với 1 trong 2 chế độ sau:

A – Nhận tk 10k. Trader góp 0% vốn , hưởng tối thiểu 50% lãi , chịu 0% lỗ.

Quy trình:
1-  Gửi Passview tài khoản real thể hiện PP giao dịch. ID, Pasview, Server. Ban quản lý sẽ xem xét và phản hồi trong vòng 24 h làm việc.

2- Phỏng vấn trực tuyến

3- Ký kết và nhận quỹ

B – Nhận tk 10k. Trader góp 40 -50% vốn , hưởng tối thiểu 70% lãi , có chịu % lỗ.

Quy trình:

1- Phỏng vấn trực tuyến ( Bỏ qua Passview)

2- Thỏa thuận: Số vốn góp, Phân chia lãi, phân chia lỗ

3- Ký kết và nhận quỹ

Chi tiết liên hệ live chat!

Tạm dừng tuyển dụng, đợt mới sẽ thông báo sau

tuyển dụng Trader giỏi, tuyển dụng trader chuyên nghiệp, tuyển nhân viên giao dịch forex , forex tuyển dụng , 

Có thể bạn quan tâm

DẠY HỌC FOREX CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU TRADE COIN BO CHỨNG KHOÁN …

CHUYÊN GIA QUỐC TẾ HƯỚNG DẪN TRADER BẮT ĐẦU HỌC FOREX COIN CHỨNG KHOÁN

Forex con đường phía trước cho các trader

Forex ký quỹ tùy chọn

Forex công nghệ tất toán nhanh