Có thể bạn quan tâm

George Soros có suy nghĩ trade forex giống chúng ta?

Tại sao những trader thành công thực sự không bao giờ chia sẻ chiến lược – phương pháp?

Bạn đang ở mức độ kinh nghiệm nào của Trader trong 4 mức độ sau ?

Bán toàn bộ tài sản không làm bạn giàu có mà chỉ khiến bạn trở thành một bệnh nhân đáng thương !

NHỮNG THÁI ĐỘ CẦN CÓ Ở MỘT FOREX TRADER