5- Hướng dẫn thực hành trải nghiệm, tự học.

5- Hướng dẫn thực hành trải nghiệm, tự học.

1- Dùng demo để thực hành buy sell

2- Dùng tài khoản Nhỏ để thực hành giao dịch

3- Kết quả : thắng thua thế nào?

4- Kiên thức, nhận thức thay đổi thế nào?

5- Có thể tiếp tục trade thế nào?

6- Nên dừng học trade thế nào?

7- Tự học tập và suy luận?

8- Mở rộng và tìm hiểu thông tin?

Có thể bạn quan tâm

Giáo trình Công nghệ giao dịch Trường Forex thực nghiệm

4- Hướng dẫn phân tích đồ thị cơ bản: nến, đỉnh, đáy, xu hướng, MA , Bolingher band, …

3- Hướng dẫn phân tích tin tức cơ bản: Đọc tin tài chính, phân tích tin tức tốt xấu.

2- Hướng dẫn đặt lệnh cơ bản: Mua, bán …

1- Giới thiệu về Forex – thị trường tích hợp: Tiền tệ, Kim loại, chứng khoán, hàng hóa, coin,….