4- Hướng dẫn phân tích đồ thị cơ bản: nến, đỉnh, đáy, xu hướng, MA , Bolingher band, …

4- Hướng dẫn phân tích đồ thị cơ bản: nến, đỉnh, đáy, xu hướng, MA , Bolingher band, …

Biểu đồ nến là dữ liệu biến động trong quá khứ. Biểu đồ bao gồm các nến. Nến H1 là vẽ lại diễn biến trong 1 giờ.

 

Đỉnh: là đỉnh giá cao nhất tương đối tạm thời

Đáy: là đáy giá thấp nhất tương đối tạm thời

XU HƯỚNG:   là xu hướng hiện tại của thị trường tạo ra thói quen cho nhà đầu tư, tác động làm cho xu hướng đó tiếp diễn.. Nếu đang lên thì lên tiếp, nếu đang xuống thì xuống tiếp.
ĐIỂM TỚI chính là đáy hoặc đỉnh trong tương lai: Khi có lực phát động, giá sẽ chạy tới điểm tới và quay lại.
CẢN: Là mức thị trường khó vượt qua. nếu vượt qua thì sẽ tiếp tục diễn biến mạnh.
CẢN TIẾN: Mức cản phí trước, giá sẽ tiến tới đó, chạm vào đó và dự báo sẽ vượt qua, sau khi vượt qua sẽ diễn biến tiếp mạnh.
CẢN  LÙI: Mức cản phía sau, Giá đã từng vượt qua đó. Khó vượt qua trở lại. Nếu vượt qua lại thì tiếp diễn mạnh theo hướng ngược lại. thị trường đổi chiều. Cản lùi dùng để đặt chốt lỗ.

VÍ DỤ VỀ HƯỚNG
ĐANG LÊN, LÊN TIẾP

ĐANG XUỐNG, XUỐNG TIẾP

VÍ DỤ VỀ CẢN:

VƯỢT CẢN TIẾN VÀ XUỐNG TIẾP ĐẾN ĐIỂM TỚI

VƯỢT CẢN TIẾN VÀ LÊN TIẾP TỚI ĐIỂM TỚI

Đường trung bình- Moving Average viết tắt là MA

Đường trung bình là một công cụ kỹ thuật cơ bản. Nó tính trung bình cộng của một số nến liên tục. Phổ biến là MA20: tính trung bình của 20 nến liên tục.Đường MA coi như là tâm giá của 20 nến liên tục. Sử dụng đường MA như thế nào là tùy bạn. Thông lệ giá cắt lên MA sẽ cân nhắc mua, giá cắt xuống MA sẽ cân nhắc bán.

 

Dải xu hướng Bolingher Band biết tắt là BB hoặc Band

Dải xu hướng là một công cụ kỹ thuật cơ bản. Nó gồm 3 đường: tâm, biên trên, biên dưới. Phổ biến là BB20.TÂM BAND – chính là MA20 = Trung bình của 20 nến .
BAND TRÊN ( Biên Trên)  = MA20 + STD 20= Trung bình 20 nến + 2 lần Độ lệch chuẩn.
BAND DƯỚI ( Biên Dưới) = MA20 – STD 20= Trung bình 20 nến – 2 lần Độ lệch chuẩn.

Đường MA20 là tâm giá, biên trên biên dưới là giới hạn giá. Sử dụng dải BB như thế nào là tùy bạn. Thông lệ Khi giá chạm biên trên sẽ cân nhắc chốt lời lệnh mua.  Khi giá chạm biên dưới sẽ cân nhắc chốt lời lệnh bán.

Rất nhiều công cụ phức tạp khác. bạn hãy tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo trình Công nghệ giao dịch Trường Forex thực nghiệm

5- Hướng dẫn thực hành trải nghiệm, tự học.

3- Hướng dẫn phân tích tin tức cơ bản: Đọc tin tài chính, phân tích tin tức tốt xấu.

2- Hướng dẫn đặt lệnh cơ bản: Mua, bán …

1- Giới thiệu về Forex – thị trường tích hợp: Tiền tệ, Kim loại, chứng khoán, hàng hóa, coin,….