2- Hướng dẫn đặt lệnh cơ bản: Mua, bán …

2- Hướng dẫn đặt lệnh cơ bản: Mua, bán …

Chi tiết: 

9 – Học Trade All hướng dẫn sử dụng phần mềm giao dịch MT 4 Meta trader 5 CTrader Trading Station …


1 – Mở lệnh Open Oders 

Ví dụ mình muốn đặt mua 1 BITCOIN Thì : Bấm Nút New Order —> hiện lên cái bảng bạn chọn mã BTC —> Chọn khơi lượng 1 BTC —> Rồi bấm nút mua

Khi mua xong lệnh sẽ hiện là bạn đã mua 1 BTC ở Bảng Giao dịch – Trade- quản lý GD

2 – Đóng lệnh Close Orders

Ví dụ bạn muốn chốt- đóng- close lệnh Mua BITCOIN vừa rồi thì bạn: Vô bảng Giao dịch – Trade – Ctrl+T —> nháy kép vào lệnh —> bấm close 

Khi đóng xong lệnh bạn đã đóng sẽ hiện ở bảng lịch sử giao dịch.

Có thể bạn quan tâm

Giáo trình Công nghệ giao dịch Trường Forex thực nghiệm

5- Hướng dẫn thực hành trải nghiệm, tự học.

4- Hướng dẫn phân tích đồ thị cơ bản: nến, đỉnh, đáy, xu hướng, MA , Bolingher band, …

3- Hướng dẫn phân tích tin tức cơ bản: Đọc tin tài chính, phân tích tin tức tốt xấu.

1- Giới thiệu về Forex – thị trường tích hợp: Tiền tệ, Kim loại, chứng khoán, hàng hóa, coin,….