Cuộc thi Trade Real Live Exness Tradathlon

Cuộc thi Trade Real Live Exness TradathlonLink chính thức http://www.tradathlon.com/vi?partner_id=am0b7oq1Thứ hạng hiện tại https://www.tradathlon.com/ranking_vi/?partner_id=am0b7oq1Guy định : https://image.exness.click/lib/fe3d1570756404787d1573/m/1/00806569-97da-48b5-951c-189bf00b24dd.pdf?partner_id=am0b7oq1Liên hệ hỗ trợ thủ tục tham gia thi: https://forexprocenter.com/tin-tuc/fast-support.htmlĐiều khoản và điều kiện dự thi ( …