Điều gì quan trọng khi lựa chọn 1 Broker? / What to look for when choosing a Forex broker

4 năm trước
Happy Trader
Điều gì quan trọng khi lựa chọn 1 Broker? / What to look for when choosing a Forex broker

.

Thị trường ngoại hối không có trung tâm giao dịch. Các trader phải chọn một Broker để giúp họ thực hiện giao dịch của họ, nhưng đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Số lượng lớn các Broker ngày càng tăng và việc chọn đúng có thể khó.

Sau đây là năm yếu tố cần có khi chọn một Broker trong thị trường ngoại hối cạnh tranh ngày hôm nay.

1. Tuân thủ giấy phép

Một nhà môi giới ngoại hối có uy tín sẽ là thành viên của Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) với Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (AFSL).

Cơ quan quản lý đảm bảo rằng các thành viên đáp ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý của họ.

Để kiểm tra xem một nhà môi giới được quy định bởi ASIC:
Xác định số AFSL của nhà môi giới thường được tìm thấy trên trang môi giới Giới tính Giới thiệu về chúng tôi hoặc ở cuối mỗi trang web.
Xác thực số giấy phép trên trang web ASIC.

2. Nền tảng giao dịch

Một nền tảng giao dịch tốt phải ổn định và thân thiện với người dùng. Hầu hết các nhà môi giới sẽ cung cấp cho bạn một tài khoản demo để dùng thử nền tảng giao dịch của họ. Một số điều cần tìm bao gồm:

Một loạt các công cụ biểu đồ và phân tích cơ bản và / hoặc kỹ thuật.
Sự dễ dàng của việc nhập và thoát giao dịch. Có rõ ràng nút muanút bán không?
Có cung cấp Metatrader4 (MT4), một nền tảng có khả năng tùy biến cao được xây dựng dành riêng cho giao dịch ngoại hối. MT4 là nền tảng tiêu chuẩn cho các nhà giao dịch ngoại hối ở tất cả các cấp.
Sự sẵn có của các yếu tố giúp tăng cường giao dịch. Chúng bao gồm các tùy chọn tùy chỉnh, tùy chọn giao dịch tự động, giao dịch dựa trên web và di động, cảnh báo giao dịch và xây dựng chiến lược.

3. Chi tiết tài khoản

Mỗi Broker có dịch vụ độc đáo của nó. Bạn nên xác định những Broker đáp ứng nhu cầu giao dịch của bạn.

Hoa hồng và chênh lệch

Mỗi lần bạn tham gia một giao dịch, bạn phải trả một khoản chênh lệch hoặc hoa hồng. Bạn cần chọn một nhà môi giới cung cấp mức giá phải chăng và đáng tin cậy.

Lưu ý: Biên độ rộng hơn có thể làm cho việc kiếm lợi nhuận trở nên khó khăn hơn. Một nhà môi giới cung cấp chênh lệch chặt chẽ hơn là lý tưởng.

Đòn bẩy

Các nhà môi giới có nhiều loại đòn bẩy như 50: 1 hoặc 500: 1. Đòn bẩy là vốn vay được mở rộng cho các thương nhân bởi các nhà môi giới. Chẳng hạn, bạn có thể giữ vị trí 30.000 đô la với kích thước tài khoản 1.000 đô la bằng cách sử dụng đòn bẩy 30: 1. Bạn phải chọn một nhà môi giới cung cấp đòn bẩy phù hợp với khẩu vị rủi ro của bạn.

Tiền gửi ban đầu

Tìm một nhà môi giới phù hợp với số tiền bạn sẵn sàng gửi ban đầu. Nhiều nhà môi giới cung cấp các loại tài khoản khác nhau với các yêu cầu tiền gửi ban đầu khác nhau.

Cặp tiền được cung cấp

Hầu hết các nhà môi giới cung cấp một lựa chọn lớn các cặp ngoại hối, nhưng điều quan trọng là chọn một cặp cung cấp các cặp bạn muốn giao dịch.

Tốc độ thực hiện

Nó bắt buộc phải chọn một nhà môi giới với tốc độ thực hiện nhanh cho phép bạn giao dịch ở mức giá mong muốn. Độ trễ thấp có thể là một đóng góp đáng kể cho thành công của bạn trên thị trường.

Dễ nạp tiền và rút tiền

Mỗi nhà môi giới có chính sách nạp và rút tiền cụ thể. Chọn một nhà môi giới tạo điều kiện cho việc gửi và rút tiền nhanh chóng.

Bảo mật thông tin

Khi bạn mở một tài khoản với một nhà môi giới ngoại hối, bạn cung cấp thông tin cá nhân và tài chính. Bạn cần một nhà môi giới với các tính năng bảo mật mạnh mẽ để giữ thông tin này an toàn. Các tính năng bổ sung khác giúp tăng cường bảo mật bao gồm mã hóa SSL, xác thực 2 yếu tố và chính sách quyền riêng tư nêu rõ cách sử dụng dữ liệu của bạn.

4. Công cụ giáo dục

Nhiều nhà môi giới cung cấp các công cụ giáo dục nhưng bạn cần phải chọn một công cụ có chất lượng sẽ tăng cường giao dịch của bạn. Ví dụ, Thị trường FP cung cấp các hướng dẫn bằng video tuyệt vời, Sách điện tử và khóa học giao dịch chuyên nghiệp.

5. Dịch vụ khách hàng

Thị trường ngoại hối hoạt động 24 giờ một ngày. Một nhà môi giới phải sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khi bạn cần. Bạn cần xem xét sự dễ dàng tiếp cận với một nhà môi giới và sự khôn ngoan của nó để đi với một cuộc trò chuyện trực tiếp cùng với hỗ trợ qua điện thoại và email.

Điểm mấu chốt

Tối thiểu, một nhà môi giới tốt đáp ứng tất cả năm yếu tố cần thiết. Bạn có thể loại bỏ các nhà môi giới có dấu hiệu xấu ngay từ đầu.

 


En Ver

The forex market has no central marketplace. Traders must choose a broker to help them conduct their trades, but this is no easy task. There is a large and growing number of forex brokers and choosing the right one can be overwhelming.
The following are five essentials to look for when choosing a broker in today’s competitive forex marketplace.

  • 1. Regulatory compliance

A reputable forex broker will be a member of the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) with an Australian Financial Services License (AFSL).

The regulatory authority ensures that members meet all their regulatory responsibilities.

To check if a broker is regulated by the ASIC:
  • Determine the broker AFSL number typically found on the broker’s “About Us” page or at the bottom of each web page.
  • Validate the license number on the ASIC website.

 

2. Trading Platform

A good trading platform must be stable and user-friendly. Most brokers will give you a demo account to try out their trading platform. Some things to look for include:

  • A variety of fundamental and/or technical charting and analysis tools.
  • The ease of entering and exiting trades. Are there clear ‘buy’ and ‘sell’ buttons?
  • The availability of Metatrader4 (MT4), a highly customisable platform that was specifically built for forex trading. MT4 is the standard platform for forex traders of all levels.
  • The availability of elements that enhance trading. These include customisation options, automated trading options, web-based and mobile trading, trading alerts and strategy builders.

 

  • 3. Account details

Each brokerage has its unique offerings. You should determine the ones that fulfil your trading needs.

Commissions and spreads

Each time you enter a trade you have to pay either a spread or a commission. You need to choose a broker that offers affordable rates without scarificing reliability.

Note: Wider spreads can make it harder to make a profit. A broker offering tighter spreads is ideal.

Leverage

Brokers have a variety of leverage amounts such as 50:1 or 500:1. Leverage is the borrowed capital extended to traders by brokers. For instance, you can hold a $30,000 position with a $1,000 account size using 30:1 leverage. You must select a broker offering leverage that suits your risk appetite.

Initial deposit

Find a broker that aligns with how much you are willing to initially deposit. Many brokers offer different account types with varying initial deposit requirements.

Currency pairs on offer

Most brokers offer a big selection of forex pairs but it’s important to select one offering the pairs you want to trade.

Execution speed

It’s mandatory to choose a broker with fast execution speeds that allow you to trade at your desired price. Low latency may be a significant contributor to your success in the market.

Ease of deposits and withdrawals

Each broker has specific funding and withdrawal policies. Choose a broker that facilitates the deposit and withdrawal of funds in a hassle-free way.

Data protection

When you open an account with a forex broker, you provide personal and financial information. You need a broker with robust security features that keep this information safe. Other additional features that enhance security include SSL encryption, 2-factor authentication, and a privacy policy outlining how your data is used.

  • 4. Educational tools

Many brokers provide educational tools but you need to opt for one with quality material that will enhance your trading. For example, FP Markets provides excellent video tutorialse-Books, and a professional trading course.

  • 5. Customer service

The forex market operates 24-hours a day. A broker must be readily available to answer your questions and offer technical support when you need it. You need to consider the ease of reaching a broker and its prudent to go with one offering live chat together with phone and email support.

The bottom line

As a minimum, a good broker meets all the five essentials. You can eliminate the brokers that don’t cut the mustard right from the start.

 

Có thể bạn quan tâm
Các phiên giao dịch Forex theo giờ Việt nam

Các phiên giao dịch Forex theo giờ Việt nam

Cách đọc mô hình nến chuẩn xác dành cho các Trader!!!

Cách đọc mô hình nến chuẩn xác dành cho các Trader!!!

Tin Non Farm Bản tin việc làm phi nông nghiệp Mỹ

Tin Non Farm Bản tin việc làm phi nông nghiệp Mỹ

Top 10 sàn giao dịch Forex uy tín và tốt nhất hiện nay

Top 10 sàn giao dịch Forex uy tín và tốt nhất hiện nay

Quản lý vốn theo Tiêu chuẩn KELLY Formula – Công thức của Thần May Mắn

Quản lý vốn theo Tiêu chuẩn KELLY Formula – Công thức của Thần May Mắn

1 ounce vàng bằng bao nhiêu lượng vàng (cây vàng )

1 ounce vàng bằng bao nhiêu lượng vàng (cây vàng )

Dạy học Forex miễn phí đào tạo trade coin đầu tư chứng khoán giao dịch ngoại hối chơi tiền ảo crypto BO

Dạy học Forex miễn phí đào tạo trade coin đầu tư chứng khoán giao dịch ngoại hối chơi tiền ảo crypto BO

Tin FOMC Statement Tuyên bố ủy ban thị trường liên bang Mỹ

Tin FOMC Statement Tuyên bố ủy ban thị trường liên bang Mỹ

Phương pháp sử dụng công cụ Volume hiệu quả

Phương pháp sử dụng công cụ Volume hiệu quả

Sách Price Action tiếng Việt của tác giả Galen Woods ( có bản gốc tiếng anh )

Sách Price Action tiếng Việt của tác giả Galen Woods ( có bản gốc tiếng anh )

Hướng dẫn xem SPDR Gold Trust mua bán

Hướng dẫn xem SPDR Gold Trust mua bán

Trader có thể kiếm tiền với tài khoản 100 USD chứ ?

Trader có thể kiếm tiền với tài khoản 100 USD chứ ?

Khám phá một ngày làm việc trader toàn thời gian tại gia

Khám phá một ngày làm việc trader toàn thời gian tại gia

NHỮNG LỜI KHUYÊN SÂU SẮC TỪ CÁC BẬC THẦY ĐẦU TƯ

NHỮNG LỜI KHUYÊN SÂU SẮC TỪ CÁC BẬC THẦY ĐẦU TƯ

Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
GIỚI THIỆU

Forexprocenter.com là một hệ thống mở, tổng hợp thông tin kinh tế, đầu tư, tài chính, kinh doanh. Truy cập, sử dụng website này bạn phải chấp nhận Quy định, tự chịu trách nhiệm khi sử dụng thông tin. 
HCM : 268 Lý Thường Kiệt, Q10
HN : 17 Tạ Quang Bửu
Chính sách bảo mật