Thế nào là tài khoản PAMM?

PAMM là ghi tắt của Percentage Allocation Management Module, hiểu nôm na là một loại tài khoản giao dịch nhưng lợi nhuận và thua lỗ sẽ được chia theo tỷ lệ hùn vào tài khoản đó.

Một ví dụ cụ thể:

Một tài khoản PAMM có tổng cộng là 100.000 USD với tỷ lệ góp như sau:

– Tài khoản A: 30.000 USD = 30%

– Tài khoản B: 40.000 USD = 40%

– Tài khoản C: 10.000 USD = 10%

– Tài khoản D: 20.000 USD = 20%

Khi trader quản lý tài khoản PAMM này trade 10 lot thì tỷ lệ chia vào tài khoản sẽ tương ứng với tỷ lệ hùn như sau:

– A: 3 lots

– B: 4 lots

– C: 1 lot

– D: 2 lots

Sau đó, chốt lời và có lợi nhuận là 10.000 USD thì chia lợi nhuận:

– A: 3.000 USD

– B: 4.000 USD

– C: 2.000 USD

– D: 1.000 USD

Người quản lý tài khoản PAMM này có thể thu phí dịch vụ từ tài khoản “góp”. Mức thu có thể từ 10-30%. Tiền phí thu sẽ trừ vào lợi nhuận tài khoản “góp”.

Có thể bạn quan tâm

Tuyển dụng Chuyên viên Marketing

Siêu phẩm IB 0u/Lot ; Hotline 0886.864.555

Wel Pro 0u/Lot, Nạp rút nhanh 0% ; Bonus 3000% ; Thưởng 1300u/250Lot ; Hotline 0886.864.555

WelTrade Full vô cực! Hotline : 0886.064.555

Weltrade Bonus 3000% được cháy-Spinner