Thế nào là tài khoản PAMM?

PAMM là ghi tắt của Percentage Allocation Management Module, hiểu nôm na là một loại tài khoản giao dịch nhưng lợi nhuận và thua lỗ sẽ được chia theo tỷ lệ hùn vào tài khoản đó.

Một ví dụ cụ thể:

Một tài khoản PAMM có tổng cộng là 100.000 USD với tỷ lệ góp như sau:

– Tài khoản A: 30.000 USD = 30%

– Tài khoản B: 40.000 USD = 40%

– Tài khoản C: 10.000 USD = 10%

– Tài khoản D: 20.000 USD = 20%

Khi trader quản lý tài khoản PAMM này trade 10 lot thì tỷ lệ chia vào tài khoản sẽ tương ứng với tỷ lệ hùn như sau:

– A: 3 lots

– B: 4 lots

– C: 1 lot

– D: 2 lots

Sau đó, chốt lời và có lợi nhuận là 10.000 USD thì chia lợi nhuận:

– A: 3.000 USD

– B: 4.000 USD

– C: 2.000 USD

– D: 1.000 USD

Người quản lý tài khoản PAMM này có thể thu phí dịch vụ từ tài khoản “góp”. Mức thu có thể từ 10-30%. Tiền phí thu sẽ trừ vào lợi nhuận tài khoản “góp”.

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản OctaFX Octa FX uy tín nạp rút nhanh

THẾ NÀO LÀ TÀI KHOẢN COPPY TRADE?

Thế nào là tài khoản MAM?

Cấu trúc cơ bản của một chiến lược giao dịch Forex

Nữ trader từ 4u win 6000, ăn 1500 lần. Thật vẫn thể tin được!