Thế nào là tài khoản PAMM?

Thế nào là tài khoản PAMM?

PAMM là ghi tắt của Percentage Allocation Management Module, hiểu nôm na là một loại tài khoản giao dịch nhưng lợi nhuận và thua lỗ sẽ được chia theo tỷ lệ hùn vào tài khoản đó.

Một ví dụ cụ thể:

Một tài khoản PAMM có tổng cộng là 100.000 USD với tỷ lệ góp như sau:

– Tài khoản A: 30.000 USD = 30%

– Tài khoản B: 40.000 USD = 40%

– Tài khoản C: 10.000 USD = 10%

– Tài khoản D: 20.000 USD = 20%

Khi trader quản lý tài khoản PAMM này trade 10 lot thì tỷ lệ chia vào tài khoản sẽ tương ứng với tỷ lệ hùn như sau:

– A: 3 lots

– B: 4 lots

– C: 1 lot

– D: 2 lots

Sau đó, chốt lời và có lợi nhuận là 10.000 USD thì chia lợi nhuận:

– A: 3.000 USD

– B: 4.000 USD

– C: 2.000 USD

– D: 1.000 USD

Người quản lý tài khoản PAMM này có thể thu phí dịch vụ từ tài khoản “góp”. Mức thu có thể từ 10-30%. Tiền phí thu sẽ trừ vào lợi nhuận tài khoản “góp”.

Có thể bạn quan tâm

Độ Biến Động Và Ảnh Hưởng Của Nó Trong Giao Dịch

Các Yếu Tố Tạo Nên Một Nhà Giao Dịch Thành Công

Mức Sinh Lời Trung Bình Của Các Trader Là Bao Nhiêu

Điểm Khác Biệt Giữa Đầu tư Và Cá Cược

Phương Pháp Giao Dịch Theo Tin Tức mà mọi Trader nên biết