THẾ NÀO LÀ TÀI KHOẢN COPPY TRADE?

THẾ NÀO LÀ TÀI KHOẢN COPPY TRADE?

COPPY TRADE chuẩn nghĩa đen là SAO CHÉP GIAO DỊCH. Giao dịch trên TK chủ sẽ được sao chép y hệt hoặc tương đồng sao tài khoản coppy. Đương nhiên tk gốc lãi hay lỗ thì tài khoản coppy theo cũng lãi hoặc lỗ tương đồng.

Một ví dụ cụ thể:

Một tài khoản A có tổng cộng là 100.000 USD và giao dịch lời lên thành 150.000

Tài khoản B coppy theo giống hệt có tổng cộng là 100.000 USD thì cũng giao dịch lời lên thành 150.000

Tài khoản C coppy đảo ngược có tổng cộng là 100.000 USD thì  giao dịch lời thành 50.000 ( lời âm -50.000 do đảo ngược)

Tài khoản D coppy nhân lên N lần có tổng cộng là 100.000 USD thì cũng giao dịch lời lên thành 100.000 + N x 50.000

Tài khoản E coppy chia đi M lần có tổng cộng là 100.000 USD thì cũng giao dịch lời lên thành 100.000 +  50.000 : M

Tài khoản F coppy theo giống hệt nhưng chỉ có 10.000 USD thì cũng giao dịch lời lên thành 10.000 + 5000 = 15 000

Và rất nhiều tình huống khác. Chung quy là 1 tài khoản chủ Giao Dich, Các tk con coppy theo và số phận được mất sẽ phụ thuộc vào TK chủ.
Chúc AE trader thắng lợi!

 

Có thể bạn quan tâm

Độ Biến Động Và Ảnh Hưởng Của Nó Trong Giao Dịch

Các Yếu Tố Tạo Nên Một Nhà Giao Dịch Thành Công

Mức Sinh Lời Trung Bình Của Các Trader Là Bao Nhiêu

Điểm Khác Biệt Giữa Đầu tư Và Cá Cược

Phương Pháp Giao Dịch Theo Tin Tức mà mọi Trader nên biết