Mánh ăn 1- 3% tỉ giá nạp rút Forex tùy sàn cho Traders

Mánh ăn 1- 3% tỉ giá nạp rút Forex tùy sàn cho Traders

 

Cổng VN bank : Nạp  23.3  Rút 23.3

Cổng NET : Nạp 23 Rút 23

 

Phương án : Nạp Net 22.9 Rút Bank 23.3

Có thể bạn quan tâm

Cách đọc mô hình nến chuẩn xác dành cho các Trader!!!

KẾ HOẠCH TRADE VNINDEX VN30 VÀ CÁC MÃ CHỨNG KHOÁN 16/09 – 22/09

KẾ HOẠCH TRADE GOLD VÀ 1 SỐ CẶP TIỀN 16/09 – 22/09

KẾ HOẠCH TRADE BITCOIN, ETH VÀ 1 VÀI ALTCOIN TỪ 16/09 – 22/09

Sách Price Action tiếng Việt của tác giả Galen Woods ( có bản gốc tiếng anh )