Bài 10 Chiến thuật giao dịch ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Bài 10 Chiến thuật giao dịch ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là gì? Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là các mức giá nối high hoặc low của nhiều bar lại với nhau. Nó được hình thành khi hành động giá …

Bài 9 Chiến thuật giao dịch Pin bar

Bài 9 Chiến thuật giao dịch Pin bar

Mô hình pin bar (đảo chiều hoặc tiếp tục) pin bar ghi tắt của từ Pinocchio Bar. Là mô hình gồm 1 bar cho thấy sự đảo chiều và từ chối giá mãnh mẽ. Pin bar đảo chiều …

Bài 8 Chiến thuật giao dịch kết hợp inside bar và pin bar

Bài 8 Chiến thuật giao dịch kết hợp inside bar và pin bar

Mẫu hình kết hợp pin bar và inside bar Mẫu hình pin bar thể hiện sự từ chối của giá và chỉ ra sự đảo chiều có thể sắp xảy ra. Mẫu hình inside bar thể hiện sự tích lũy cho 1 …

Bài 7 Chiến thuật giao dịch inside bar

Bài 7 Chiến thuật giao dịch inside bar

Mẫu hình inside bar (mẫu hình phá vỡ hoặc quay đầu) Mẫu hình inside bar là 1 mẫu hình giao dịch hành động giá gồm 2 bar trong đó 1 bar nằm gọn trong phạm vi high và …

Bài 6 Chiến thuật giao dịch phá vỡ giả – false breakout

Bài 6 Chiến thuật giao dịch phá vỡ giả – false breakout

Mô hình phá vỡ giả - false breakout Là sự phá vỡ một mức giá nhưng không tiếp tục di chuyển được. Mẫu hình này rất quan trọng bởi vì sự phá vỡ giả là một …

Bài 5 Chiến thuật giao dịch fakey (Inside Bar False Break Out)

Bài 5 Chiến thuật giao dịch fakey (Inside Bar False Break Out)

Mô hình Fakey Mô hình fakey có thể được mô tả là 1 sự phá vỡ giả khỏi mô hình inside bar. Mô hình này luôn bắt đầu bằng 1 mô hình inside bar. Khi giá bắt …

Bài 4 Chiến thuật hành động giá phá vỡ

Bài 4 Chiến thuật hành động giá phá vỡ

Chiến thuật hành động giá phá vỡ là các tín hiệu rất mạnh thường dẫn tới sự di chuyển mạnh mẽ trên thị trường. Chiến thuật phá vỡ có thể được hình thành trong 1 …

Bài 3 Chiến thuật hành động giá đảo chiều

Bài 3 Chiến thuật hành động giá đảo chiều

Một trong những cách giao dịch sử dụng hành động giá là tín hiệu đảo chiều. Những chiến thuật hành động giá đảo chiều này thường cho những điểm vào tốt cả khi thị trường …

Bài 2 Các mô hình Price Action quan trọng cần nắm

Bài 2 Các mô hình Price Action quan trọng cần nắm

Các mô hình PA hay còn gọi là các “trigger”, “setup” hay “signal” cung cấp cho Tradernhững dấu căn cứ xác đáng về sự dịch chuyển tiếp theo của giá. Sau đây là 1 vài mẫu hình …

Bài 1 Price Action là gì?

Bài 1 Price Action là gì?

PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ  ​ phương pháp giao dịch theo hành động giá (còn được gọi là price action Trading – viết tắt là PA) gồm nghệ thuật và kỹ năng giao dịch chỉ dựa trên …

GIỚI THIỆU

Forexprocenter.com là một hệ thống mở, tổng hợp thông tin kinh tế, đầu tư, tài chính, kinh doanh. Truy cập, sử dụng website này bạn phải chấp nhận Quy định, tự chịu trách nhiệm khi sử dụng thông tin. 
HCM : 268 Lý Thường Kiệt, Q10
HN : 17 Tạ Quang Bửu
Chính sách bảo mật