Bài 18 Các công cụ khác mặc định MT 4 Và các công cụ tự thiết kế các loại: Zigzag , Envelopes, Bear, Bull, Bill Williams, Accellerators,.. vân vân mây mây

Bài 18 Các công cụ khác mặc định MT 4 Và các công cụ tự thiết kế các loại:  Zigzag , Envelopes, Bear, Bull, Bill Williams, Accellerators,.. vân vân mây mây

Về Các công cụ khác mặc định MT 4 Và các công cụ tự thiết kế các loại: Zigzag , Envelopes, Bear, Bull, Bill Williams, Accellerators,.. vân vân mây mây

Riêng các công cụ mặc định MT4 cũng đã rất nhiều. Các bài học chính chúng ta chỉ nói về những công cụ chính Bao gồm MA. MACD, BAND, RSI, ADX,… Ngoài ra các công cụ khác, các công cụ tự thiết kế, vân vân các bạn có thể tự tìm hiểu qua GG, Bài viết này sẽ cập nhật và hoàn thiện sau

Có thể bạn quan tâm

Bài 51 Tổng kết : Giao dịch với Phá vỡ và Phá vỡ sai.

Bài 50 Cách giao dịch với breakout thất bại

Bài 49 Giao dịch ngược hướng breakout

Bài 48 Cẩn thận với false breakout – phá vỡ sai

Bài 47 Cách giao dịch breakout sử dụng Đường xu hướng, kênh giá và mô hình Tam giác