Bài 42 Sóng nằm trong sóng

Bài 42 Sóng nằm trong sóng

Như đã đề cập bên trên, sóng Elliot có phân hình (fractals). Mỗi sóng lại được làm từ những sóng nhỏ hơn. Hãy xem ví dụ bên dưới để thấy rõ

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_ew_ew4_1. ​

Bạn có thể thấy sóng 1, 3 và 5 được hình thành từ những mô hình 5 sóng đẩy nhỏ hơn, trong khi sóng 2 và 4 được hình thành từ mô hình 3 sóng điều chỉnh nhỏ

Luôn nhớ rằng mỗi con sóng lại được hình thành từ những mô hình sóng nhỏ hơn. Mô hình này tự nó lặp lại mãi mãi

Để giúp dễ dàng hơn cho việc đặt tên các con sóng, lý thuyết sóng elliott đã đặt tên cho một chuối các sóng từ lớn nhất đến nhỏ nhất như:

· Siêu chu kỳ lớn – grand supercycle

· Siêu chu kỳ – supercycle

· Chu kỳ – cycle

· Chính – primary

· Trung gian – Intermediate

· Nhỏ – minor

· Vụn vặt – minute

· Rất vụn – minuette

· Siêu vụn – sub-minuette

Một sóng siêu chu kỳ lớn thì được cấu thành từ các sóng siêu chu kỳ. Một sóng siêu chu kỳ được cấu thành từ nhiều sóng chu kỳ. Một sóng chu kỳ được cấu thành từ các sóng chính. Một sóng chính được cấu thành từ các sóng trung gian. Một sóng trung gian được cấu thành từ các sóng nhỏ. Một sóng nhỏ được cấu thành từ các sóng vụn. Một sóng vụn được cấu thành từ các sóng rất vụn. Một sóng rất vụn được cấu thành từ các sóng siêu vụn.

Bạn nắm được hết chứ?

Bây giờ hãy xem ví dụ về sóng Elliott trong thực tế nhé

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_ew_ew4_2. ​

Như bạn thấy, hình dạng sóng trong thực tế không phải rất đẹp như lý thuyết. Bạn sẽ học được rằng đôi khi rất khó để đếm sóng, nhưng việc luyện tập thường xuyên sẽ giúp điều này thông thạo hơn

Có thể bạn quan tâm

Bài 51 Tổng kết : Giao dịch với Phá vỡ và Phá vỡ sai.

Bài 50 Cách giao dịch với breakout thất bại

Bài 49 Giao dịch ngược hướng breakout

Bài 48 Cẩn thận với false breakout – phá vỡ sai

Bài 47 Cách giao dịch breakout sử dụng Đường xu hướng, kênh giá và mô hình Tam giác