Mô hình nến Three White Soldier – Ba chàng lính trắng

Mô hình nến Three White Soldier – Ba chàng lính trắng

Mô hình nến ba chàng lính trắng

 

awww.finvids.com_Content_Images_CandlestickChart_Three_White_Soldiers_ThreeWhiteSoldiers. ​

mô hình nến ba chàng lính trắng là mô hình cụm 3 nến báo hiệu tăng giá thường xuất hiện trong khu vực giá đang giảm và cảnh báo khả năng giá có thể tăng trở lại. Mỗi một cây nến trong mô hình đều có giá mở cửa nằm bên trong thân nến trước đó và có giá đóng cửa nằm gần với giá cao nhất của chính cây nến. Cơ bản là, các giá mở cửa-cao nhất-thấp nhất-đóng cửa của mỗi cây nến trong mô hình thường phải cao hơn giá mở cửa-cao nhất-thấp nhất-đóng cửa của cây nến trước đó.

Biểu đồ minh họa mô hình ba chàng lính trắng

 

awww.finvids.com_Content_Images_CandlestickChart_Three_White_S8129ec539a8afeae1c8c36845bbe927b. ​

Biểu đồ giá Nasdaq 100 ETF (QQQ) cho ta ví dụ về mô hình nếnba chàng lính trắng tăng giá từ vùng hỗ trợ. Điểm cần chú ý ở đây là mỗi cây nến trong mô hình đều có giá đóng cửa gần với giá cao nhất, và chúng đều có bóng nến rất nhỏ ở bên trên. Và tất nhiên là mỗi cây nến trong mô hình đều tạo đỉnh cao hơn và tạo đáy cao hơn so với giá cao nhất và thấp nhất của cây nến trước đó.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình nến Window – Cửa sổ

Mô hình nến Upside Gap Tasuki – Gap tăng Tasuki.

Mô hình nến Upside Gap Two Crows

Mô hình nến Tweezer Top / Bottom – Đáy nhíp / Đỉnh nhíp

Mô hình nến Tri Star Top / Bottom – Ba ngôi sao vùng đỉnh / đáy