Bài 33 Mô hình giá Closing Price Reversal – Giá đóng cửa đảo chiều

Bài 33 Mô hình giá Closing Price Reversal – Giá đóng cửa đảo chiều

Mô hình Closing Price Reversal ở đỉnh

mo-hinh-closing-reversal-traderviet-1. ​

Mô hình Closing Price Reversal ở đỉnh xảy ra trong xu hướng tăng. Thanh Closing Price Reversal thường bật lên trên mức đóng cửa của ngày trước đó (trong lúc mở cửa) và sau đó giảm mạnh, đóng cửa trong thanh giá của ngày hôm trước. Yêu cầu chính là mức đóng cửa của thanh đóng cửa đảo chiều phải gần mức thấp của nó và thấp hơn giá đóng cửa của ngày trước đó. Lưu ý rằng mô hình này không cho thấy mức độ bán mạnh từ người bán như các mẫu hình đảo chiều quan trọng bởi vì người bán không thể tạo ra một đáy thấp hơn so với ngày trước. Trong thực tế, về mặt kỹ thuật, bởi vì đỉnh của thanh Closing Price Reversal vẫn tạo đỉnh cao hơn và (đáy cao hơn: higher low), xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Trong thực tế, đặc điểm giảm giá duy nhất là người bán đẩy giá xuống từ đỉnh cao hơn và giá đóng cửa gần đáy thanh giá. Mô hình Closing Price Reversal ở đỉnh gần tương đương với mô hình nến được gọi là mô hình mây đen bao phủ (dark cloud cover).

Mô hình Closing Price Reversal ở đáy

 

mo-hinh-closing-reversal-traderviet-2. ​

Mô hình Closing Price Reversal ở đáy xảy ra trong xu hướng giảm. Thanh Closing Price Reversal thường bật xuống tạo khoảng nhảy giá phía dưới mức đóng cửa của ngày trước đó (trong lúc mở cửa) và sau đó tăng lên trong suốt cả ngày, đóng cửa trong thanh giá của ngày hôm trước. Yêu cầu chính là mức đóng cửa của thanh đóng cửa đảo chiều là phải ở gần đỉnh của nó và ở trên giá đóng cửa của ngày trước đó. Mô hình này không cho thấy mức độ mua mạnh từ người mua như các mẫu hình đảo chiều quan trọng bởi vì người mua không thể tạo ra một đỉnh cao hơn. Hơn nữa, bởi vì thanh Closing Price Reversal có đỉnh thấp hơn và có đáy thấp hơn, xu hướng giảm về mặt kỹ thuật vẫn còn nguyên vẹn. Trong thực tế, thuộc tính tăng duy nhất là việc người mua đẩy giá lên từ đáy thấp hơn và giá đóng cửa gần đỉnh. Mô hình Closing Price Reversal ở đáy cùng gần tương đương với mô hình nến được gọi là mô hình xuyên (piercing pattern).

Biểu đồ minh họa cho mô hình Closing Price Reversal ở đỉnh

 

mo-hinh-closing-reversal-traderviet-3. ​

Biểu đồ của 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) cho thấy một đỉnh được hình thành bởi một mô hình Closing Price Reversal. Xu hướng tăng được hình thành bởi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trong 6 ngày. Thanh Closing Price Reversal mở cửa với một khoảng nhảy giá tăng tạo ra một đỉnh cao hơn, nhưng giá nhanh chóng giảm xuống cả ngày, đóng cửa gần đáy và đóng cửa thấp hơn nhiều so với mức đóng cửa của phiên trước. Giá bắt đầu một xu hướng giảm mới từ đó.

Biểu đồ minh họa cho mô hình Closing Price Reversal ở đáy

 

mo-hinh-closing-reversal-traderviet-4. ​

Biểu đồ của S&P 500 ETF (SPY) cho thấy một mô hình Closing Price Reversal ở đáy. Có một xu hướng giảm trước đó gồm năm thanh giá với đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Thanh Closing Price Reversal tạo khoảng nhảy giá giảm và mở cửa thấp hơn đáy ngày trước đó, sau đó giá giảm thấp hơn một chút và đã có người mua. Người mua sau đó đẩy giá lên, đóng cửa ở gần đỉnh và cao hơn nhiều so với giá đóng cửa của ngày trước đó.

Có thể bạn quan tâm

Bài 38 Mô hình Gap – Khoảng trống giá / Khoảng nhảy giá

Bài 37 Mô hình giá Triple Top – Ba đỉnh

Bài 36 Mô hình giá Bump and Run Reversal – Đảo chiều bơm và thoát

Bài 35 Mô hình giá Broadening Wedge Ascending /Descending – Nêm mở rộng tăng dần/giảm dần

Bài 34 Mô hình giá Cup and Handle – Cốc và Tay cầm