Bài 32 Mô hình Channel – Kênh giá

Bài 32 Mô hình Channel – Kênh giá

Mô hình channel (kênh giá)

 

kenh-gia-traderviet-1. ​

Một kênh giá gồm hai đường hỗ trợ và kháng cự song song nhau và chứa tất cả các biến động giá bên trong. Nó khá giống với mô hình hình chữ nhật, ngoại trừ việc mô hình chữ nhật xuất hiện khi hai đường hỗ trợ và kháng cự song song nằm ngang; còn hai đường song song của kênh giá thì có thể dốc lên hoặc dốc xuống. Giống với dạng hình chữ nhật, mô hình phải có ít nhất hai đỉnh để tạo thành đường kháng cự và hai đáy để tạo thành đường hỗ trợ.

Tín hiệu bán trong kênh giá tăng

 

kenh-gia-traderviet-2. ​

Một sự phá ngưỡng xảy ra khi giá phá lên trên đường kháng cự hoặc phá xuống dưới đường hỗ trợ. Đối với kênh giá tăng, một tín hiệu bán thông thường được đưa ra khi giá phá xuống dưới đường hỗ trợ dốc lên.

Tín hiệu mua trong kênh giá giảm

 

kenh-gia-traderviet-3. ​

Một sự phá ngưỡng xảy ra khi giá vượt trên đường kháng cự hoặc vượt xuống dưới đường hỗ trợ. Đối với kênh giá giảm, một tín hiệu mua thông thường được đưa ra khi giá phá lên trên đường kháng cự dốc xuống.

Tín hiệu mua và bán bên trong kênh giá

 

kenh-gia-traderviet-4. ​

Bulkowski (2005) gợi ý lệnh mua khi giá chạm mức hỗ trợ và chốt lời khi giá chạm mức kháng cự trong một kênh giá tăng; tuy nhiên, ông ấy không khuyến khích bán ở mức kháng cự và chốt lời ở mức hỗ trợ trong một kênh giá tăng, và chỉ làm điều này khi đang trong một kênh giá giảm. Ông cũng khuyến nghị người giao dịch nên thoát tất cả lệnh khi giá đóng cửa đóng trên vùng kháng cự hoặc dưới hỗ trợ khi nó đi trái ngược với kì vọng giá mong muốn.

Mục tiêu giá

Mặc dù Bulkowski (2005) không tính toán các thống kê về độ hiệu quả của kênh giá, ông ấy cảm thấy kết quả của mô hình này cũng giống với mô hình hình chữ nhật.

Biểu đồ minh họa kênh giá tăng

 

kenh-gia-traderviet-5. ​

Biểu đồ trên của Crude Oil ETN (OIL) minh họa một kênh giá tăng với một đường hỗ trợ được tạo ra bởi bốn đáy và một đường kháng cự được tạo ra bởi ba đỉnh. Một tín hiệu bán được đưa ra khi giá vượt ra khỏi đường hỗ trợ của dốc lên.

Biểu đồ minh họa kênh giá giảm

 

kenh-gia-traderviet-6. ​

Một ví dụ của kênh giá dốc xuống được đưa ra như hình trên với biểu đồ của 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Đường kháng cự dốc xuống được hình thành bởi bốn đỉnh và đường hỗ trợ dốc lên được tạo ra bởi ba đáy và một đáy thứ tư đã tạo một cú phá ngưỡng sai xuống dưới. Sau đó, giá phá vỡ lên trên đường kháng cự dốc xuống và một xu hướng tăng mới bắt đầu.

Có thể bạn quan tâm

Bài 38 Mô hình Gap – Khoảng trống giá / Khoảng nhảy giá

Bài 37 Mô hình giá Triple Top – Ba đỉnh

Bài 36 Mô hình giá Bump and Run Reversal – Đảo chiều bơm và thoát

Bài 35 Mô hình giá Broadening Wedge Ascending /Descending – Nêm mở rộng tăng dần/giảm dần

Bài 34 Mô hình giá Cup and Handle – Cốc và Tay cầm