Bài 25 Mô hình giá Spikes and Tails – Giật tạo đỉnh / GIật tạo đáy

Bài 25 Mô hình giá Spikes and Tails – Giật tạo đỉnh / GIật tạo đáy

Spike Low hay Bullish Spike (Giật tạo đáy hay Giật tăng)

 

awww.finvids.com_Content_Images_ChartPattern_Spike_Tails_Spike_Low. ​

Spike hay còn gọi là Tail là một thanh giá không bình thường đâm ra khỏi một xu hướng bình thường. Khi một thanh mũi nhọn đâm xuống xa ra khỏi xu hướngnhưng đóng tại điểm gần đỉnh của thanh giá thì nó được gọi là Spike Low hay là Bullish Spike

Spike High hay Bearish Spike (Giật tạo đỉnh hay Giật giảm)

 

awww.finvids.com_Content_Images_ChartPattern_Spike_Tails_Spike_High. ​

Khi một thanh mũi nhọn đâm lên trên xa ra khỏi xu hướng nhưng lại đóng tại điểm gần với đáy của thanh giá thì được gọi là Spike High hay Bearish Spike. Rockefeller (2011) nói rằng thanh mũi nhọn có thể được gọi là thanh xoay chiều (swing bar), “Swing bar là một thanh giá bất kì có đáy cuối cùng thấp nhất trong một chuỗi các thanh tạo đáy thấp hơn hay có đỉnh cuối cùng cao nhất trong chuỗi các thanh tạo đỉnh cao hơn”. Với những người quen thuộc với kĩ thuật phân thích biểu đồ nến nhật, Spike Low tương tự với nến hình búa hoặc nến dragonfly doji và Spike High tương tự với nến shooting starhoặc nến gravestone doji

Bulkowski (2005) cho rằng thanh nhọn là một điểm xoay chiều ngắn hạn và không nên được xem như là yếu tố làm thay đổi xu hướng chính. Rockefeller (2011) đề nghị dùng đáy hoặc đỉnh của thanh mũi nhọn để làm điểm dừng lỗ.

Biểu đồ minh họa cho biểu đồ mô hình Spike Low

 

awww.finvids.com_Content_Images_ChartPattern_Spike_Tails_Spike_Low_Chart_MDY. ​

Các biểu đồ trên của Mid-Cap 400 ETF (MDY) cho thấy một Spike Low sau một xu hướng giảm. Chú ý trong ngày trước của Spike Low, có một thanh giá dài giảm xuống dưới biên độ giá bình thường; tuy nhiên, đây không phải là một Spike Low vì điểm đóng gần với đáy của thanh giá. Ngày hôm sau mới chính là Spike Low bởi vì điểm đóng ở ngay phần đỉnh của thanh giá.

Biểu đồ minh họa cho biểu đồ Spike High

 

awww.finvids.com_Content_Images_ChartPattern_Spike_Tails_Spike_High_Chart_XLE. ​

Các biểu đồ trên của Energy SPDR ETF (XLE) cho thấy một Spike high sau một xu hướng tăng. Mặc dù giá tăng cao hơn bốn ngày sau Spike High này nhưng không có điểm dừng lỗ nào được kích hoạt.

Có thể bạn quan tâm

Bài 38 Mô hình Gap – Khoảng trống giá / Khoảng nhảy giá

Bài 37 Mô hình giá Triple Top – Ba đỉnh

Bài 36 Mô hình giá Bump and Run Reversal – Đảo chiều bơm và thoát

Bài 35 Mô hình giá Broadening Wedge Ascending /Descending – Nêm mở rộng tăng dần/giảm dần

Bài 34 Mô hình giá Cup and Handle – Cốc và Tay cầm