Bài 24 Ba cách phân tích thị trường forex

Bài 24 Ba cách phân tích thị trường forex

Có 3 cách cơ bản để phân tích thị trường

1. phân tích kỹ thuật
2. phân tích cơ bản
3. Phân tích cảm tính

Luôn luôn có những tranh luận về việc loại phân tích nào quan trọng hơn, nhưng sự thật là chúng ta cần phải nằm được cả 3 loại này

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_3_20ways.

Các phần bài học tiếp theo sẽ đi sâu vào từng cách phân tích thị trường và nguyên nhân vì sao cần phối hợp cả 3 cách phân tích này lại với nhau.

Có thể bạn quan tâm

Bài 29 Các dạng biểu đồ trong phân tích

Bài 28 Loại phân tích nào tốt nhất?

Bài 27 Phân tích cảm tính thị trường

Bài 26 Phân tích cơ bản

Bài 25 Phân tích kỹ thuật