Thử việc Writter

Phần 1 – Bạn hãy gửi 1 số bài viết bạn ưng ý nhất bạn từng viết.

Phần 2 – Công việc nếu bạn được tuyển rất đơn giản là: sửa lại nguồn bài viết có sẵn. Nguồn bài viết có sẵn chất lượng đã rất cao rồi. Bây giờ bạn thử sửa trực tiếp theo yêu cầu sau:

2.1 – Chọn ra 1 bài bất kỳ có số view trong khoảng 2000 -3000  trên trang traderviet.com sau đó sửa lại với yêu cầu

  • 1- Độc giả là người bình thường có hiểu biết về kinh tế đọc cũng hiểu
  • 2- Độc giả đầu tư chung chung, ở bất kỳ thị trường nào : Chứng khoản , Fx, BĐS, COIN,… đọc đều hiểu
  • 3- Bài viết chung chung nhưng cần phải có sức lôi cuốn nhất định 
  • 4- Có giật tít nếu muốn
  • 5- Tít và nội dung cần ăn khớp >60%
  • 6- khi gửi bài viết mới hãy gửi link bài cũ.
  • 7- trong bài viết mới hãy giữ nguyên toàn bộ bài viết cũ. Nếu chỗ nào của bài viết cũ bạn bỏ hãy bôi mờ. chỗ nào bạn viết thêm hãy tô đỏ. VD: đây là nguyên văn bài viết cũ tôi bỏ phần tô mờ này sau khi bỏ tôi viết thêm phần màu đỏ này bạn xem nhé.

2.2 – Tự Viết 1 bài mà bạn cảm thấy hay hơn bài vừa sửa xong trong phần 2.1 nếu được. Phần này ko bắt buộc – chỉ viết nếu bạn có cảm hứng.

Bài viết gửi tới forexprocenter@gmail.com

Freelancer vui lòng báo giá. Khuyến nghị báo giá / số giờ làm việc hoặc / sản phẩm

Có thể bạn quan tâm

CryptoExpoAsia, Vietnam 2

CryptoExpoAsia Vietnam

SUPPORT CENTER

Fast Support

Support