Kế hoạch trade Gold và các cặp tiền 12-18 / 8 / 2019

Kế hoạch trade Gold và các cặp tiền 12-18 / 8 / 2019

Ngày phân tích : T7 10/08/2019

Nhìn lại tuần trước ở phần sau của bài viết

1 – Kê hoạch trade cho tuần tiếp theo 12-16/8/19

Gold- XAU/USD ( XU ) :

Các điểm lưu ý trên H4

(A) đáy 1400

(B) đỉnh 1510

(C) đỉnh cũ – Fibo50 1455

(D) Fibo mở rông 161 1570

Kê hoạch (1) Buy  Goid tăng lên đến 1570

Kê hoạch (2) Sell Goid giảm về 1450; Sau đó (2.2) giảm tiếp về 1400 hoặc (2.1) bật tăng trở lại

Mình thì nghiêng về phương án ….(2.1)

Anh em lưu ý đặt TP tùy theo điểm vào, chúc anh em may mắn!

 

EUR/USD ( EU ) :

Các điểm lưu ý trên H4

(A) đỉnh 1.12486

(B) đáy 1.11599

(C) đỉnh cũ 1.14115

(D) đáy cũ 1.10240

Kê hoạch (1) Buy  ERU tăng lên đến 1.14115

Kê hoạch (2) Sell ERU giảm về 1.10240

Mình thì nghiêng về phương án ….(2)

Anh em lưu ý đặt TP tùy theo điểm vào, chúc anh em may mắn!

GBP/USD ( GU ) : 

Các điểm lưu ý trên H4

(A) đáy 1.20167

(B) đỉnh 1.21336

(C) đỉnh cũ – Fibo50 1.22099

(D) Fibo mở rông 1.22488

Kê hoạch (1) Buy  GBP tăng lên đến 1.22488

Kê hoạch (2) Sell GBP giảm về 1.18734

Mình thì nghiêng về phương án ….(2)

Anh em lưu ý đặt TP tùy theo điểm vào, chúc anh em may mắn!

AUD/USD ( AU ) :

Các điểm lưu ý trên H4

(A) đáy 0.66750

(B) đỉnh 0.68892

(C) đỉnh cũ 0.70818

Kê hoạch (1) Buy  AU tăng lên đến 0.68892

Kê hoạch (2) Sell AU giảm về 0.66750

Mình thì nghiêng về phương án (1)

Anh em lưu ý đặt TP tùy theo điểm vào, chúc anh em may mắn!

USD/CHF ( UC ) : 

Các điểm lưu ý trên H4

(A) đáy 1.32035

(B) đỉnh 1.33373

(C) đỉnh cũ :1.32739

(D)Đáy cũ 1.31895

Kê hoạch (1) Buy  UC tăng lên đến 1.33373

Kê hoạch (2) Sell UC  giảm về 1.32035

Mình thì nghiêng về phương án ….(2)

Anh em lưu ý đặt TP tùy theo điểm vào, chúc anh em may mắn!

USD/JPY ( UJ ) : 

Các điểm lưu ý trên H4

(A) đáy 104.056

(B) đỉnh 106.091

(C) đỉnh cũ 105.575

(D) Đáy cũ 105.528

Kê hoạch (1) Buy UJ tăng lên đến 106.091

Kê hoạch (2) Sell UJ giảm về 104.056

Mình thì nghiêng về phương án ….(1)

Anh em lưu ý đặt TP tùy theo điểm vào, chúc anh em may mắn!

USD/UCA  ( UCA ) :

Các điểm lưu ý trên H4

(A) đáy 1.32144

(B) đỉnh 1.33203

(C) đỉnh cũ  1.33452

(D) đáy cũ 1.31891

Kê hoạch (1) Buy  UC tăng lên đến 1.33203

Sau đó (2.2) giảm tiếp về 1.32144

Mình thì nghiêng về phương án ….(2.1)

Anh em lưu ý đặt TP tùy theo điểm vào, chúc anh em may mắn!

2 – Tổng hợp diễn biến Tuần trước 5-11/8/19

Gold- XAU/USD ( XU ) :

Đã đúng theo kế hoạch 2.1 của chúng ta, chúc mừng những anh em bắt được xu hướng.

GBP/USD ( GU ) : 

AUD/USD ( AU ) :

Đã đúng theo kế hoạch 1 của chúng ta, chúc mừng những anh em bắt được xu hướng.

EUR/USD ( EU ) :

Đã đúng theo kế hoạch 1 của chúng ta, chúc mừng những anh em bắt được xu hướng.

USD/CHF ( UC ) : 

Đã đúng theo kế hoạch 2 của chúng ta, chúc mừng những anh em bắt được xu hướng.

USD/JPY ( UJ ) :

Đã đúng theo kế hoạch 2 của chúng ta, chúc mừng những anh em bắt được xu hướng.

USD/CAD  ( UC ) :

Đã đúng theo kế hoạch 1 của chúng ta, chúc mừng những anh em bắt được xu hướng.

Lưu ý: Đây là kế hoạch trading chung mang tính tham khảo, trader cần có quyết định của riêng mình tùy những trường hợp cụ thể

 

Có thể bạn quan tâm

Chén thánh là ảo tưởng!!!

Tam quốc- Phiên bản Forex

Bạn có biết kiểu lừa đảo đầu tư gạ gẫm x2 x4 lợi nhuận?

Cách đơn giản để chọn sàn giao dịch tốt

Góc nhìn cho ace IB!