KẾ HOẠCH TRADE GOLD VÀ 1 SỐ CẶP TIỀN 9/09 – 15/09

1.GOLD

Kế hoạch (1) : buy lên giá 1545.11

Kế hoạch (2) : sell xuống giá 1479.33

 

2.EURUSD

Kế hoạch (1) : buy lên giá 1.10608

Kế hoạch (2) : sell xuống giá 1.09241

3. GBPUSD

Kế hoạch (1) : buy lên giá 1.25

Kế hoạch (2) : sell xuống giá 1.21

4. AUDUSD

Kế hoạch (1) buy lên giá 0.69188

Kế hoạch (2) sell xuống giá 0.67417

5. USDJPY

kế hoạch (1) buy lên giá 108.688

Kế hoạch (2) sell xuống giá 105.414

6. USDCAD

Kế hoạch (1) : buy lên giá 1.32644

Kế hoạch (2) sell xuống giá 1.30534

CÙNG NHÌN LẠI TUẦN TRƯỚC

Gold- XAU/USD
KẾT QUẢ : Đi theo kế hoạch (1)
EUR/USD
KẾT QUẢ : Đi theo kế hoạch (2) 
GBP/USD
KẾT QUẢ : Đi theo kế hoạch (2) 
AUD/USD
KẾT QUẢ : Đi theo kế hoạch (2) 
USD/JPY
KẾT QUẢ : Đi theo kế hoạch (1) 
USDCAD
KẾT QUẢ : Đi theo kế hoạch (1)
Có thể bạn quan tâm

Cách đọc mô hình nến chuẩn xác dành cho các Trader!!!

KẾ HOẠCH TRADE VNINDEX VN30 VÀ CÁC MÃ CHỨNG KHOÁN 16/09 – 22/09

KẾ HOẠCH TRADE GOLD VÀ 1 SỐ CẶP TIỀN 16/09 – 22/09

KẾ HOẠCH TRADE BITCOIN, ETH VÀ 1 VÀI ALTCOIN TỪ 16/09 – 22/09

Sách Price Action tiếng Việt của tác giả Galen Woods ( có bản gốc tiếng anh )