Job cho Freelancer Update liên tục

Job Hiện bên mình có 10 job banner như trong link này:  https://drive.google.com/

Nhận job Freelancer vui lòng báo:
1 – Job bạn nhận ( cùng lúc chỉ nhận 1 job, xong nhận tiếp  )
2 – Giá
3 – Time hoàn thành

Liên hệ Hotline 0966568069 hoặc email forexprocenter@gmail.com hoặc fb : https://www.facebook.com/TommyNinh

 

Quy trình dự kiến:

1 – Thảo luận thống nhất rõ ràng về job.

2 – Thống nhất tiêu chuẩn đầu ra sản phẩm. Khuyến khích gửi link các sản phẩm từng làm.

3 – Freelancer gửi bản thảo bố cục hoặc bản thiết kế có đóng dấu chìm – thanh toán 50% nếu OK.

4 – Chỉnh sửa cho tới hoàn thiện gửi file thiết kế- thanh toán 50% + thưởng nếu có

 

Yêu cầu chung, ưu tiên từ trên xuống:

1 – Nhận diện rõ thương hiệu Weltrade

2 – Hình ảnh thể hiện nội dung

3 – Add text làm rõ nội dung.

5 – Nút kêu gọi hành động ” TÌM HIỂU KỸ” có sức kêu gọi.

6 – Bố cục hài hòa.

7 – Thể hiện rõ ràng “Forex Pro Center” là thương hiệu hỗ trợ nhưng không cần nổi bật chỉ cần đủ hiểu.

8 – Giao File link Drive. File thiết kế ưu tiên PSD. File xuất ra ưu tiên .PNG ; JPEG. Dung lượng file xuất ra bắt buộc dưới 150 KB. Đính kèm file font chữ. Đóng gói theo mẫu tiêu chuẩn này https://drive.google.com

 

Tối ưu Bộ tỉ lệ. Kích thước xuất ra PNG; JPEG có thể gấp lên n lần, nhưng dung lượng ảnh xuất ra ưu tiên trong khoảng 100 KB – 150 KB . Riêng ảnh 1,2,3 ko cần < 150 KB

 

1 – Tỉ lệ chính 1910  :  1000. Nút kêu gọi hành động – bắt buộc . Sau khi có bản chính, resize ra các tỉ lệ bên dưới.

2 – Tỉ lệ phụ 1600  :  900. Dùng cho chạy QC FB Bắt buộc Text <30%, tối ưu 15%.

3 –  355 : 414

4 –  336 :  280

5 – 300 :  250 ( cùng tỉ lệ 4)

6 – 250 :  250

7 – 200  :  200 ( cùng tỉ lệ 6)

8 – 300 :600

9 – 160 : 600

10 – 120 :  600 

11 –  728 : 90 

12 – 468 :  60

13 – 320  : 100

14 – 320 :  50

 

Cơ sở định giá : 7.000.000 / 26 ngày làm việc / 8h làm việc = khoảng 35k/h

Có thể bạn quan tâm

CryptoExpoAsia, Vietnam 2

CryptoExpoAsia Vietnam

SUPPORT CENTER

Fast Support

Support