Hướng dẫn mở tài khoản Weltrade toàn tập Phần 12 Nộp rút nhanh Ngân Lượng

Hướng dẫn NỘP – RÚT nhanh bằng ví Ngân Lượng đã có sẵn tiền.

Nếu bạn chưa có ví hoặc ví chưa có tiền hãy đọc:

Hướng dẫn mở Ví Ngân Lượng
HƯỚNG DẪN CHUYỂN NGÂN LUỌNG BANK

Bước 1: Hướng dẫn nộp vào WELTRADE từ ví ngân lượng đã có sẵn tiền.
Bạn đăng nhập khu vực cá nhân – chọn QUỸ – NẠP TIỀN,