Giới thiệu Fxpro Group Limited

FxPro Group Limited là công ty mẹ của FxPro Financial Services Ltd, FxPro UK Limited, FxPro Global Markets MENA Limited và FxPro Global Markets Ltd. FxPro UK Limited được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính (số đăng ký 509956 số đăng ký 509956 ). Thị trường toàn cầu của FxPro MENA Limited được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan dịch vụ tài chính Dubai ( tham chiếu không. F003333 ). Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính FxPro được ủy quyền và điều hành bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp ( giấy phép số 078/07 ) và được ủy quyền bởi Ban Dịch vụ Tài chính (‘FSB’) ( ủy quyền số 45052 ). FxPro Global Markets Ltd được ủy quyền và quản lý bởi SCB ( giấy phép số. SIA-F184 ).

Có thể bạn quan tâm

Sách Price Action tiếng Việt của tác giả Galen Woods ( có bản gốc tiếng anh )

1 ounce vàng bằng bao nhiêu lượng vàng (cây vàng )

Tập hoài mà vẫn không thể làm trader thành công, có phải do anh em…ngu không?

CÁCH CHỌN ĐÒN BẨY VÀ CHỌN SÀN GIAO DỊCH

KẾ HOẠCH TRADE BITCOIN, ETH VÀ 1 VÀI ALTCOIN TỪ 09/09 – 15/09