Bài 1: Pin bar là gì

Hãy làm quen với các đặc tính của pin bar. Điều này giúp bạn xác định chính xác pin bar trên.  ​ Bên trên là hình mô tả 1 pin bar giảm giá …

Mô hình nến Window – Cửa sổ

Cửa sổ (thuật ngữ nến Nhật cho "Gap", tức là khoảng nhảy giá hay khoàng trống giá)    ​ Cửa sổ (window) là thuật ngữ tiếng Nhật dành cho vùng xuất hiện khoảng …

Mô hình nến Upside Gap Two Crows

mô hình nến Upside Gap Two Crows  ​ mô hình nến Upside Gap Two Crows là mô hình cụm 3 nến xuất hiện khi giá đang trong xu hướng tăng và cho tín hiệu giá đảo …

Mô hình nến Shooting Star – Bắn sao

Mô hình nến bắn sao ( Shooting Star Candlestick)  ​ mô hình nến bắn sao thường xuất hiện sau một đợt xu hướngtăng và được xem như là tín hiệu xu hướng đã đến đỉnh. Theo quan điểm của Nison, …

Mô hình nến Morning Star – Sao Mai

Mô hình nến sao mai (The Morning Star)    ​ mô hình nến sao mai (The Morning Star) và doji sao mai (Morning Doji Star) là mô hình cụm 3 nến đảo chiều tại đáy. Cũng giống như một …

1 46 47 48 49 50 53