Mở tài khoản WelTrade camp 2

WELTRADE #1 CHO TRADER 1- Spread cực tốt: EU chỉ 5u/ Lot 2- Nạp rút cực nhanh 3- Bonus 50% Được cháy Đọc chi tiết 4- Tặng Iphone Xs MAX 1300 u / 250 Lot  Đọc …

Mở tài khoản WelTrade camp 3

WELTRADE #1 CHO TRADER 1- Spread cực tốt: EU chỉ 5u/ Lot 2- Nạp rút cực nhanh 3- Bonus 50% Được cháy Đọc chi tiết 4- Tặng Iphone Xs MAX 1300 u / 250 Lot  Đọc …

Mở tài khoản WelTrade camp 4

WELTRADE #1 CHO TRADER 1- Spread cực tốt: EU chỉ 5u/ Lot 2- Nạp rút cực nhanh 3- Bonus 50% Được cháy Đọc chi tiết 4- Tặng Iphone Xs MAX 1300 u / 250 Lot  Đọc …

WelTrade IB camp 5

WELTRADE #1 CHO TRADER 1- Spread cực tốt: EU chỉ 5u/ Lot 2- Nạp rút cực nhanh 3- Bonus 50% Được cháy Đọc chi tiết 4- Tặng Iphone Xs MAX 1300 u / 250 Lot  Đọc …

WelTrade Bonus 3000% camp 6

WELTRADE #1 CHO TRADER 1- Spread cực tốt: EU chỉ 5u/ Lot 2- Nạp rút cực nhanh 3- Bonus 50% Được cháy Đọc chi tiết 4- Tặng Iphone Xs MAX 1300 u / 250 Lot  Đọc …

Mở tài khoản WelTrade camp 1

WELTRADE #1 CHO TRADER 1- Spread cực tốt: EU chỉ 5u/ Lot 2- Nạp rút cực nhanh 3- Bonus 50% Được cháy Đọc chi tiết 4- Tặng Iphone Xs MAX 1300 u / 250 Lot  Đọc …

Siêu phẩm IB: EU 0u/Lot

WELTRADE PRO SIÊU PHẨM CHO IB 1 - Chi phí EU 5u/Lot tất cả. Chỉ Spread; 0 com. 2 - IB com 2.4u/Lot 3 - Nạp 23.4 / rút 23.4 cực nhanh Ngân …

Siêu phẩm IB: GU 0u/Lot

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH RIÊNG CHO VIP 1 - Chi phí EU 5u/Lot tất cả. 2 - IB com 2.4u/Lot + * phần bù đặc biệt 2.5u/lot * 3 - Nạp rút 23.4 /23.4 cực nhanh …

Siêu phẩm IB 0u/Lot

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT DÀNH RIÊNG CHO TRADER VÀ IB CÀY COM 1 - Spread EU 5u/Lot tất cả. 2 - IB com 2.4u/Lot + * phần phù đặc biệt 2.5u/lot * 3 - …