Bản chất của xu hướng là gì?

Nhiều trader mới vào nghề không hiểu bản chất của xu hướng giá. Xu hướng giá nảy sinh từ cuộc chiến giữa bên mua và bên bán. Xu hướng hình thành khi có sự bất đồng giữa …

2 mặt của lòng tham

Khi nhắc đến lòng tham thì hầu hết trader sẽ cho rằng đấy là thứ cảm xúc xấu xa, vì nó mà họ đã bao lần điêu đứng, vì nó mà họ …

1 2 3 58