Các giấy phép uy tín của Tickmill

Các giấy phép uy tín của Tickmill

Giấy phép quản lý Tickmill Group

 

Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Seychelles (FSA)

 

Tickmill Ltd được quản lý như là một công ty môi giới chứng khoán bởi Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Seychelles (số giấy phép SD 008). FSA được thành lập theo Đạo luật Cơ quan Dịch vụ Tài chính năm 2013. Trách nhiệm chính của cơ quan quản lý bao gồm cấp phép, giám sát và phát triển các dịch vụ tài chính phi ngân hàng ở Seychelles thông qua một chế độ quản lý vững chắc. Tickmill Ltd: https://tickmill.com

 

Cơ Quan Thực Thi Tài Chính FCA (FCA)

 

Tickmill UK Ltd được cấp phép và quản lý bởi Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Vương quốc Anh (số tham chiếu 717270). FCA là một cơ quan công lập độc lập có quyền hạn theo luật định bởi Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000, quy định hành vi của cả các công ty dịch vụ tài chính bán lẻ và bán buôn tại Vương quốc Anh. Sứ mệnh của cơ quan quản lý là làm cho thị trường tài chính hoạt động tốt với mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường tính toàn vẹn của thị trường và thúc đẩy cạnh tranh. Tickmill UK Ltd: https://www.tickmill.co.uk

 

Ủy Ban Chứng Khoán Và Giao Dịch Cyprus (CySEC)

 

Tickmill Europe Ltd được cấp phép và quản lý bởi Ủy Ban Chứng khoán và Giao Dịch Cyprus với tư cách là một công ty TNHH CIF (giấy phép số 278/15). CySEC là cơ quan quản lý tài chính của Cộng hoà Cyprus, được thành lập theo điều 5 của Luật Ủy Ban Chứng Khoán Và Giao Dịch (Thành lập và Trách nhiệm) năm 2001. Mục đích của CySEC là bảo vệ nhà đầu tư và tạo điều kiện để thị trường chứng khoán phát triển tối ưu thông qua việc thực hiện giám sát hiệu quả. Tickmill Europe Ltd: https://www.tickmill.eu

 

Giấy Phép

 

  • FCA – Cơ Quan Thực Thi Tài Chính
  • BaFin – Cơ Quan Giám Sát Tài Chính Liên Bang
  • CONSOB –Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
  • ACPR- Autorité de Contrôle Prudential
  • CNMV- Comisión Nacional del Mercado de Valores

 

 

Chỉ Thị Và Tư Cách Thành Viên

 

MiFID II

 

Chỉ thị 2014/65/EU của Liên minh châu Âu về các công cụ tài chính Markets in Financial Instruments (MiFID II) cung cấp một chế độ điều tiết hài hòa cho việc cung cấp dịch vụ đầu tư trong Khu vực kinh tế châu Âu. Mục tiêu chính của chỉ thị là tối đa hóa hiệu quả, tăng tính minh bạch tài chính, khuyến khích cạnh tranh và cung cấp sự bảo vệ người tiêu dùng. MiFID II cho phép các công ty đầu tư cung cấp dịch vụ đầu tư và phụ trợ trong lãnh thổ của một quốc gia thành viên khác và / hoặc một quốc gia thứ ba, miễn là các dịch vụ đó được bảo đảm bởi quyền hạn của công ty đầu tư.

 

 

Chương Trình Bồi Thường Dịch Vụ Tài Chính (FSCS)

 

Tickmill UK Ltd là thành viên của Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính Financial Services Compensation Scheme. FSCS là một quỹ bồi thường độc đây là giải pháp bảo vệ cuối cùng cho khách hàng của các công ty dịch vụ tài chính được ủy quyền của Vương quốc Anh, được thành lập theo Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000. Mục tiêu của FSCS là trả tiền bồi thường nếu một công ty không thể hoặc không có khả năng thanh toán các yêu cầu bồi thường từ khác hàng của công ty trong trường hợp công ty đã ngừng giao dịch hoặc tuyên bố là mặc định.

 

 

Quỹ Bồi Thường Nhà Đầu Tư (ICF)

 

Tickmill Europe Ltd là thành viên của Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư Investor Compensation Fund (ICF). ICF đã được thành lập theo Điều 59 (1) và (2) của Luật 144 (I) / 2007 với tư cách là quỹ bồi thường của nhà đầu tư cho khách hàng CIF và các chức năng của nó được điều chỉnh bởi chỉ thị 144-2007-15 của CySEC. Mục tiêu của Quỹ là bảo đảm các khiếu nại của khách hàng được bảo hiểm đối với các thành viên ICF thông qua việc thanh toán bồi thường cho bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc thành viên của quỹ không đáp ứng các nghĩa vụ của mình.

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản Tickmill Cập nhật mới nhất

Hướng dẫn Nạp Rút Tickmill Nhanh gọn cập nhật mới nhất

Đánh giá sàn giao dịch Tickmill

Các loại tài khoản tại Tickmill loại nào tốt nhất

Lịch sử hoạt động của Tickmill