Quỹ đầu tư

 

Dưới đây là những hướng dẫn cơ bản cho nhà đâu tư tham gia quỹ:
1- Năng lực điều hành quỹ: https://pamm.hotforex.com/hf/en/managerdetails.html?managerID=1179679 
We try best to make max profit and keep min risk. We can win money and we also can lose money. Best wish for all us.
Chúng ta tận sức tạo ra lợi nhuận cao nhất và hạn chế rủi ro thấp nhất có thể. Chúng ta cho thể thắng và đồng thời cũng có thể thua. Chúc những điều tốt nhất cho chúng ta.

2- Khuyến nghị nhà đầu tư góp vốn:

Quỹ có mục tiêu tập hợp những nhà đâu tư am hiểu Lợi nhuận- rủi ro. Khuyến nghị bạn nên góp cổ phần khoảng 10% tiền mặt. Bạn chỉ nên góp vốn tối đa 50% tiền mặt và tối đa 30% tổng tài sản sở hữu.

3- Quy tắc góp vốn – theo quy định nhà cung cấp
Góp mới tối thiêu 1000, góp thêm mỗi lần 500.

4- Quy tắc rút vốn – theo quy định nhà cung cấp
Rút theo tỉ lệ góp vốn khi kết thúc mỗi chu kỳ 2 tuần.
Rút tự do không vào thời điểm rút sẽ có phí phạt 5%.
Rút khi tài khoản đang có lệnh sẽ tính theo ký quỹ tự do.

5- Hướng dẫn Mở tài khoản với HOT Fx và NỘP RÚT VỚI HOTFX

6- Hướng dẫn Tham gia quỹ PAMM Hot Fx

7- Nhóm thảo luận: https://www.facebook.com/groups/forexprocenter

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn IB WELTRADE

Hướng dẫn mở tài khoản Weltrade Forex cực nhanh chưa tới 5 phút là có thể trade

Hướng dẫn mở tài khoản Weltrade toàn tập Phần 9 Nhận quà tặng 5000 USCent

Weltrade Rebate back com tri ân khách hàng

Weltrade hướng dẫn mở tài khoản và nạp rút