“Văn hóa khoe lãi”​

Văn hóa khoe lãi là cái thứ nực cười nhất trong giới forex này. Các thánh chụp ảnh post video mấy cái màn hình lãi xanh lè trên điện thoại, …