Forex, cờ bạc và Đa cấp

Bước chân vào thị trường ngoại hối Forex nhiều người nói vs tôi rằng _ Đây là đa cấp -> ĐÚNG, ĐA CẤP _ Đầu tư vào đây như là đánh bạc …

1 2 3 29