EU 5u/Lot, Nạp rút 0%

WELTRADE PRO SIÊU PHẨM CHO TRADER 1 - Chi phí EU 5u/Lot tất cả. Chỉ Spread; 0 com. 2 - Nạp 23.4 / rút 23.4 cực nhanh Ngân lượng 3 - Mở tài …