Phân tích Biểu đồ

hoc-trade-all
Xu hướng hiện tại trên thị trường tạo ra thói quen cho nhà đầu tư, tác động làm cho xu hướng đó tiếp diễn.

HƯỚNG:   là xu hướng hiện tại của thị trường. Nếu đang lên thì lên tiếp, nếu đang xuống thì xuống tiếp.
ĐIỂM TỚI: Khi có lực phát động, giá sẽ chạy tới điểm tới và quay lại.
CẢN: Là mức thị trường khó vượt qua. nếu vượt qua thì sẽ tiếp tục diễn biến mạnh.
CẢN TIẾN: Mức cản phí trước, giá sẽ tiến tới đó, chạm vào đó và dự báo sẽ vượt qua, sau khi vượt qua sẽ diễn biến tiếp mạnh.
CẢN  LÙI: Mức cản phía sau, Giá đã từng vượt qua đó. Khó vượt qua trở lại. Nếu vượt qua lại thì tiếp diễn mạnh theo hướng ngược lại. thị trường đổi chiều. Cản lùi dùng để đặt chốt lỗ.

VÍ DỤ VỀ HƯỚNG
ĐANG LÊN, LÊN TIẾP

ĐANG XUỐNG, XUỐNG TIẾP

VÍ DỤ VỀ CẢN:

VƯỢT CẢN TIẾN VÀ XUỐNG TIẾP ĐẾN ĐIỂM TỚI

VƯỢT CẢN TIẾN VÀ LÊN TIẾP TỚI ĐIỂM TỚI

Mong rằng bạn có được những thông tin hữu ích.
ForexProCenter.com chúc bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm
hoc-trade-all

Tổng hợp các công cụ kỹ thuật

hoc-trade-all

Dải xu hướng BB

hoc-trade-all

Đường trung bình MA

hoc-trade-all

Tin lãi suất các đồng tiền

hoc-trade-all

Tin FOMC