Mở rộng về Biểu đồ, Tin tức

hoc-trade-all

Sau khi bạn giao dịch thành thạo. Forexprocenter.com khuyên bạn tham khảo các bài viết cao cấp dưới đây:

1. Tin Non-Farm: Tin quan trọng nhất, đo đạc sức mạnh nền kinh tế Mỹ.
2. Tin FOMC: Tin quan trọng thứ 2, định hướng diễn biến nền kinh tế Mỹ.
3. Tin lãi suất: Tin quan trọng thứ 3, đo đạc sức mạnh các đồng tiền.
4. Đường trung bình MA: Công thức thuần túy và sự hình thành của đường trung bình.
5. Dải xu hướng Bolingher Band: công thức thuần túy và sự hình thành Dải xu hướng.
6. Tổng hợp các công cụ kỹ thuật: Tập hợp công thức thuần túy của các đường kỹ thuật.


Mong rằng bạn có được những thông tin hữu ích.
ForexProCenter.com chúc bạn thành công!
Có thể bạn quan tâm
hoc-trade-all

Tổng hợp các công cụ kỹ thuật

hoc-trade-all

Dải xu hướng BB

hoc-trade-all

Đường trung bình MA

hoc-trade-all

Tin lãi suất các đồng tiền

hoc-trade-all

Tin FOMC