Đặt lệnh chờ

hoc-trade-all
LỆNH CHỜ – PENDING ORDER: VÀO LỆNH TỰ ĐỘNG

Lệnh chờ dùng để vào lệnh tự động. Chúng ta chờ mua, chờ bán ở mức giá nào đó, chúng ta sẽ đặt lệnh chờ ở đó. Khi mức giá đó xuất hiện phần mềm sẽ tự động mua, bán theo điều kiện của chúng ta.

Lệnh chờ có lệnh chờ MUA- BUY và lệnh chờ BÁN- SELL. Đặt chờ mua lại chia ra 2 loại BUY STOP VÀ BUY LIMIT.
Đặt chờ bán cũng chia ra 2 loại SELL STOP và SELL LIMIT. Để dễ phân biệt chúng ta có thể tạm nhớ: lệnh LIMIT dùng để bắt đỉnh, bắt đáy; lênh STOP dùng để đi tiếp cùng xu hướng.

Lệnh chờ có thể hủy, có thể thay đổi, có thể đặt thêm,…

Đặt lệnh chờ: New Order —> Đặt khối lượng  —> Chọn nhóm lệnh chờ —> Chọn loại lệnh chờ —> Bấm phím đặt màu xanh.

Các loại lệnh chờ sau khi đặt

Mong rằng bạn có được những thông tin hữu ích.
ForexProCenter.com chúc bạn thành công!
Có thể bạn quan tâm
hoc-trade-all

Tổng hợp các công cụ kỹ thuật

hoc-trade-all

Dải xu hướng BB

hoc-trade-all

Đường trung bình MA

hoc-trade-all

Tin lãi suất các đồng tiền

hoc-trade-all

Tin FOMC